Cellstain- Hoechst 33342 solution

Bisbenzimide, 2'-(4-ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5 Ebi-1H-benzimidazole.


Cellstain- Hoechst 33342...
DJH342
1 mL